Skip links

Soutěska Samaria – Kréta

Samaria je soutěska a stejnojmenný národní park na řeckém ostrově Kréta v oblasti Chania. Soutěska Samaria se nachází v západní části ostrova, v nejvyšším pohoří Kréty Lefka Ori, což v překladu znamená Bílé hory. Samaria byl původně název vesnice, která se v soutěsce nacházela a která byla vylidněná v roce 1962, kdy byla soutěska prohlášena […]

Lichtenštejnská soutěska – Liechtensteinklamm

Salcbursko – Kulturní památky a příroda Lichtenštejnská soutěska se nachází v rakouské spolkové zemi Salcbursko (Solnohradsko), která je celosvětově proslulou turistickou destinací (mapa). V první řadě díky svému hlavnímu městu, Salcburku (Solnohradu), jehož historické centrum je od roku 1996 součástí Seznamu světového dědictví UNESCO. Dominantou města je bezpochyby velkolepý středověký hrad Hohensalzburg. Nachází se zde […]

Broumovské stěny

Chráněná krajinná oblast Broumovsko o rozloze 410 km2 byla vyhlášena v roce 1991. Tato výjimečná lokalita, ležící na samém severovýchodě Čech (mapa), je krajem jako stvořeným pro milovníky tradiční pěší turistiky, a to především pro ty, kteří mají v oblibě nejrůznější skalní pozoruhodnosti. Právě na ně je totiž Broumovsko nadmíru bohaté. Na své si v […]

Toulovcovy maštale

Toulovcovy maštale jsou součástí přírodní rezervace Maštale, která vznikla v letech 1992 a 1993. Nachází se na pomezí chrudimského a svitavského okresu, při horním toku řeky Novohradky, na rozlehlém území s rozlohou přesahující 1000 hektarů (mapa). O několik let později po založení přírodní rezervace bylo vytvořeno Sdružení obcí s názvem Toulovcovy maštale, jehož hlavním úkolem […]