Skip links

Adršpašsko – teplické skály

Na severu východních Čech, zhruba třicet kilometrů severně od Náchoda, se nachází skutečná perla mezi skalními útvary Evropy. Vlivem intenzivní eroze a sopečného působení se zde v původně souvislém pískovci vytvořila pozoruhodná skalní města, která dnes známe pod souborným označením Adršpašsko-teplické skály (mapa). Celá oblast o rozloze více než 1700 hektarů byla vyhlášena národní přírodní rezervací […]

Medvědí soutěska – Štýrsko

Druhou největší spolkovou zemí Rakouska je Štýrsko. Velká část jeho území je pokryta nádhernou horskou krajinou, protkanou mnoha údolími s četnými jezery, hlubokými lesy, loukami a pastvinami. Nachází se zde nejmladší rakouský národní park Gesäuse s příkrými skalisky a soutěskou, kterou protéká řeka Enns. Medvědí soutěska se nachází právě zde, přibližně 42 kilometrů severně od […]

Soutěska Vintgar u jezera Bled – Slovinsko

Slovinsko je relativně nevelká, avšak nádherná země, českými turisty občas neprávem opomíjená. Na jeho území se přitom nachází úchvatná a rozmanitá příroda, bohatá na mnohé zajímavé jevy, včetně unikátních skalních a jeskynních komplexů, mezi které patří i soutěska Vintgar (mapa). Kousek od italských a rakouských hranic, na severovýchodě Slovinska, leží Triglavský národní park. Oficiálně byl […]

Lichtenštejnská soutěska – Liechtensteinklamm

Salcbursko – Kulturní památky a příroda Lichtenštejnská soutěska se nachází v rakouské spolkové zemi Salcbursko (Solnohradsko), která je celosvětově proslulou turistickou destinací (mapa). V první řadě díky svému hlavnímu městu, Salcburku (Solnohradu), jehož historické centrum je od roku 1996 součástí Seznamu světového dědictví UNESCO. Dominantou města je bezpochyby velkolepý středověký hrad Hohensalzburg. Nachází se zde […]